3. Začátek spolupráce s projektantem

Jak postupovat, když chcete spolupracovat s projektantem? Přečtěte si o základních krocích, abyste mohli jednat co nejefektivněji.

vyber-projektanta

Postup při uzavírání zakázky

Při prvním setkání nám můžete předložit základní informace o Vaší představě uspořádání a velikosti rodinného domu, jeho umístění, materiálovém řešení a technickém zabezpečení (energie, přípojky), základní informace o pozemku stavby (lokalita, parcelní číslo), požadovaných termínech a rozsahu služeb.

Od nás získáte základní informace o způsobu, jakým s vámi můžeme spolupracovat, co Vám můžeme nabídnout a jaká spolupráce bude zapotřebí z vaší strany. Také vás seznámíme s cenovými ukazateli našich služeb. Na závěr si s Vámi domluvíme termín další schůzky.

Co je dobré před první schůzkou vědět, případně přinést sebou:

  • především představu, jaký typ rodinného domu byste rádi a které prostory v něm požadujete
  • zjistit si na stavebním úřadu, zda územní plán obce umožňuje na vašem pozemku zástavbu
  • užitečný je výpis a snímek z katastru nemovitostí
  • jakékoli další podklady (například dokumentaci stávající stavby, pokud si přejete její rekonstrukci)

Při druhé schůzce Vám již představíme návrh stavby podle Vašich představ ve virtuální realitě 3D, zhodnotíme jej po stavebně technické i architektonické stránce, upozorníme vás jak na výhody tak i nevýhody řešení, a po konzultaci se můžeme dohodnout na finální podobě díla.

V této fázi Vám poskytneme základní výkresy návrhu včetně vizualizace. Na závěr si s Vámi domluvíme termín další schůzky. V časovém období mezi schůzkami lze ještě komunikovat o případných drobných úpravách návrhu.

Uzavření zakázky

Před uzavřením zakázky si společně odsouhlasíme finální podobu návrhu, předložíme Vám cenovou nabídku zakázky s konkrétním popisem rozsahu služeb a předložíme vám zakázkový list (smlouvu o dílo) s pevně stanovenou cenou za služby.

Je na vás, zda budete s podmínkami zakázky souhlasit a uzavřeme dohodu na této schůzce, nebo zda si ponecháte lhůtu pro zvážení všech podmínek a ceny a domluvíte si další schůzku. Po podepsání zakázky zahájíme práci na dokumentaci stavby.

Pokračujte další částí: Projektová dokumentace stavby