6. Spolupráce při realizaci stavby

V jakých ohledech vám můžeme nabídnout spolupráci při samotné realizaci vaší stavby? Co si nemůžete obstarat sami, pokud chcete stavět svépomocí? Přečtěte si k tomu pár slov.

realizace-stavby

Stavba svépomocí

Při stavbě svépomocí můžete ušetřit mezi 20 až 30% z celkových nákladů. Nevýhodou je, že vás to bude stát nemalé množství času a sil. Svépomocí můžete provádět mnoho konstrukcí, od zemních prací, výstavby hrubé stavby, až po některé dokončovací práce. Alternativou by bylo najímat si na tyto práce drobné řemeslníky – zedníky, tesaře, pokrývače a další. Bude vás to stát o trochu méně sil, ale také o trochu méně ušetříte.

Nabízíme vám základní vytyčení stavby na vašem pozemku.

Některé konstrukce musí být provedeny oprávněnými osobami. Například vnitřní elektroinstalace, rozvody plynu, systém vytápění či instalatérské práce musí provést oprávněná firma, která vám předá certifikáty a protokoly o zkouškách těchto konstrukcí. Ty budete potřebovat ke kolaudaci.

Pokud stavíte stavbu svépomocí, potřebujete před jejím zahájením stavebnímu úřadu předložit doklad, že máte zajištěno odborné vedení stavby. To vám může poskytnout autorizovaná osoba.

Našim klientům poskytujeme odborné vedení stavby zdarma.

Další spolupráci, kterou vám můžeme nabídnout, je technický dozor investora (stavební dozor) a autorský dozor. Stavební dozor vám při stavbě svépomocí kontroluje kvalitu provedených prací, přebírá jednotlivé dokončené části stavby, organizuje kontrolní dny na stavbě a kontroluje fakturaci od jednotlivých dodavatelů.

Stavba zadaná stavební firmě

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob stavby, za který ale zaplatíte plnou cenu. Dům vám bude rychle růst před očima a brzy se do něj budete moci nastěhovat. Možná tím ušetříte peníze za nájem ve svém stávajícím bydlišti.

Naše projekční kancelář vám může pomoci při výberu dodavatele. Jak? Zpracujeme položkový rozpočet stavby a výkaz výměr. Na základě toho lze připravit zadávací dokumentaci, která obsahuje výkaz výměr (slepý rozpočet) a vaše další požadavky, které by měla stavební firma splnit. Při vytváření zadávací dokumentace a při posuzování smlouvy o dílo na zhotovení stavby vám můžeme poradit, na které věci si dát pozor. Správným zadáním stavby a kvalitní smlouvou lze později ušetřit nemalé finanční prostředky.

Zpracujeme položkový rozpočet stavby a výkaz výměr.

Rovněž i v této etapě vám můžeme zajistit technický dozor investora nebo autorský dozor na stavbě. Tyto služby jsou zpravidla účtovány hodinovou sazbou.

Uvedení stavby do provozu

Po dokončení stavby vás ještě čekají některé závěrečné kroky. Patří k nim kolaudace stavby či obdobné rozhodnutí v případě ohlášené stavby. Dále je třeba zajistit geometrický plán zpracovany oprávněným geodetem, který se společně s dalšími dokumenty podá na příslušný katastr nemovitostí.

Nakonec již zbývá jen poslední krok: nastěhovat se do svého nového domu.