Služby projekční kanceláře Projekting

Naše projekční kancelář poskytuje komplexní služby související s přípravou a realizací staveb. Jde zejména o následující služby stavebníkům:

Územní studie a ÚPD

Územní studie
Podle požadavků územního plánu a zadání úřadu územního plánování zhotovíme pro územní studie pro vybrané lokality.

Developerské projekty

Developerské projekty
Dělení a zcelování pozemků, změny využití území, projekty místních komunikací a souvisejících inženýrských sítí.

Rodinné domy

Rodinné domy
Klasické zděné domy z keramických, pórobetonových a dalších tvárnic. Dřevostavby, nízkoenergetické a pasivní stavby.

Ostatní pozemní stavby

Ostatní pozemní stavby
Stavby pro bydlení a rekreaci, občanské a administrativní stavby, Stavby pro průmysl a zemědělství.

Pasporty staveb

Pasporty staveb
Stavebně technický průzkum s návrhem opatření, zaměření stávajícího stavu objektu, pasporty staveb.

Interiéry staveb

Interiéry staveb
Architektonické studie interiérů, návrhy včetně vnitřního vybavení a finální počítačová vizualizace.

Inženýrská činnost

  • zastupování ve správním řízení, zajištění územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou a povolení stavby
  • spolupráce při kolaudaci stavby, pomoc se zajištěním potřebných dokladů a vyjádření

Poradenská činnost

  • pokud potřebujete poradit s postupem přípravy stavby, jsme vám k dispozici každé úterý, případně i jiné dny po osobní domluvě
  • prohlídky staveb s posouzením jejich technického stavu a řešení stavebních problémů

Realizace stavby

  • spolupráce při výběru dodavatele stavby (zadávací dokumentace)
  • našim klientům, kteří chtějí provádět stavbu svépomocí, poskytujeme odborné vedení stavby
  • stavební a autorský dozor

Rozpočty staveb

  • podrobné stavební rozpočty (položkový rozpočet)
  • výkazy výměr (slepý rozpočet)
Nespornou výhodou našich služeb je NEZÁVISLOST PŘÍPRAVY A DODÁVKY STAVBY. To se promítne v konečné ceně díla a jeho kvalitě. Dodavateli jsou jednoznačně určeny podmínky realizace a tím omezeny možnosti jeho úspor (a tedy zisků na úkor zákazníka), které by mohly nepříznivě ovlivnit celkovou kvalitu díla.